Bildiri Kuralları

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları

 1. Bildiriler sadece online bildiri özeti gönderim sistemi aracılığıyla gönderilmelidir. Posta, faks ya da e-posta yolu ile gönderilen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Bildiriler Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 3. Bildiri özetleri en az 300 en fazla 500 sözcük olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 4. Özet, özet formu sınırları içinde İngilizce ve Türkçe yazılmalıdır.
 5. Gönderilen bildiriler araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde yazılabilir. Araştırma özeti yapılandırılmış olmalıdır. Özet; giriş ve amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar sözcükler bölümlerinden oluşmalıdır.
 6. Anahtar sözcük sayısı en az 3 en fazla 5 olmalıdır.
 7. Bildiri özet başlığı kısa olmalı ve özeti yansıtmalıdır.
 8. Bildiri özetlerini son gönderme tarihi 6 Nisan 2018'dir.
 9. Online bildiri gönderim sistemi; göndermeye karar verinceye kadar bildirinizi sistemde saklayabilme ve geri dönüp üzerinde tekrar çalışabilme olanağı sağlar.
 10. Online olarak sisteme gönderilmiş olan bildiriler silinemez ve değiştirilemez.
 11. Bildirinizi sisteme gönderme işleminiz sırasında online sistemde doldurulması zorunlu alanları doldurduğunuzdan emin olunuz.
 12. Bilimsel Kurul üyeleri, gönderilen bildirileri bilimsel kalitelerinin ve uygunluklarının belirlenmesi amacı ile değerlendireceklerdir.
 13. Bildiri özetlerinin değerlendirme sonuçları, bildirinin sisteme gönderilmesi sürecinde kayıt işleminde belirtilen e-posta adresine 6 Nisan 2018 tarihinde otomatik olarak gönderilecektir. Bu nedenle bildiri özetini sisteme gönderen yazar, bildiri sunumunu yapacak yazar olmalıdır.
 14. Sözel sunum veya poster olarak kabul edilen tüm bildiri özetlerinin Kongresi Programında ve Bildiri Kitabında yayınlanabilmesi için bildiri sunumunu (poster/sözel) yapacak olan yazarların kongre kayıtları ve ilgili tüm ödeme işlemlerini 13 Nisan 2018 tarihine kadar yapmış olmaları gerekmektedir.
 15. Bir yazar en fazla 3 bildiri için kongreye kayıt olabilmektedir.
 16. Akademik teşvik bünyesinde yer alan İnovatif Ürün Sergisi  için katılım ücreti her bir eser içindir. İki veya daha fazla eser sunmak isteyenlerin ekstra eser sunum ücreti ödemesi gerekmektedir.
 17. Karma sergi katılım belgesi sadece eser sunan katılımcılara verilecektir. Karma sergi için inovatif ürüne, hizmete veya yönteme ait poster, ürün prototipi vb. materyaller  kabul edilmektedir. Ürün sahibi ürün sergi materyali konusunda sergi başvurusunda ayrıntılı bilgi vermelidir. 
 18. Online bildiri gönderme sistemi kullanımına ilişkin detaylı bilgi ve yardım taleplerinizi: info@inovatifhemsirelik2018.org e-mail adresine ve +90 (216) 573 18 36 numaralı telefonlara iletebilirsiniz.

Sözel ve Poster Bildiri Sunum Kuralları

 1. Sözel sunumlar Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır.
 2. Sözel bildiri sunum süresi en fazla 10 dakika (sunum ve tartışma) olacak şekilde planlanmaktadır.
 3. Sözel bildiri sunumları, sunum zamanından en az 2 saat önce kontrol odasındaki bilgisayara aktarılmış olmalıdır.
 4. Posterler Türkçe veya  İngilizce olarak hazırlanacaktır.
 5. Poster özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerinden oluşmalı ve kaynaklar belirtilmelidir.
 6. Posterler e-poster olarak sunulacaktır.

ÖDÜLLER

 1. Kongre Bildiri Ödülleri

Kongremizde sözel ve poster bildiri olarak sunulmuş ve Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından seçilmiş olan 3 sözel ve 3 poster çalışmaya "1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi Sözlü/Poster Bildiri Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük Sertifikaları ve Ödülleri" verilecektir.
Olgu sunuları ve derlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ödül almaya hak kazanan bildiriyi, birden fazla araştırmacı hazırlamışsa, araştırmacılar ödülü aralarında paylaşacaktır. Ödül kazanan araştırmacılar, Kongre Kapanış Töreni’nde açıklanacak ve bu sırada ödülleri kendilerine verilecektir.