Bilimsel Program

SAAT   SALON 1 - 2 
08:00 - 08:30 Kayıt  
08:30 - 09:15 Açılış Konuşmaları  
09:15 - 09:30 Hemşirelikte İnovasyon Yarışma Ödül Töreni  
  1. Oturum: SAĞLIKTA İNOVASYON SÜRECİ: YURTDIŞI ÖRNEĞİ
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL*, Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU**

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
** İstanbul İl Sağlık Müdürü
 
09:30 - 10:00 İnovasyon Süreci ve İnovatif Fikir Üretme
Konuşmacı:
Prof. Nancy P. HANRAHAN,  Dean of the School of Nursing and Senior Associate Dean of Innovation  & Entrepreneurship for Bouvé College of Health Sciences,  Northeastern University 
 
10:00 - 10:30

Yenilikçi Sağlık Teknolojilerinin Üretimi ve Süreci
Konuşmacı: Prof. Dr. Banu ONARAL,Biomedical Engineering and Electrical Engineering at Drexel University

 
10:30 - 11:00

Yenilikçi Sağlık Teknolojilerinin Uygulamaya Aktarımı
Konuşmacı:
Asst. Prof. Joan Rosen BLOCH, Director of Global Health Initiatives in the College of Nursing and Health Professions,  Drexel University

 
11:15 - 11:30 Kahve Molası  
  2. Oturum: SAĞLIK İNOVASYONUNDA BAŞARIYA ULAŞMA SÜRECİ
Oturum Başkanları:
Fatih TAN*, Recep USLU*

* Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı
 
11:30 - 11:50

İnovatif  Bir Ürün Nasıl Başarılı Olur?
Konuşmacı:
Fevzi Akif Tolga SÖZEN, MASSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

 
11:50 - 12:10

İnovatif Fikir Üretme Süreci ve Örnekleri
Konuşmacı: Dr. Yeliz DOĞAN MERİH, SBÜ ZKH SBHM / İHDER BAŞKANI             

 
12:10 - 12:30

İnovatif Ürünlerde Start-up ve Olgunlaştırma Ortamları
Konuşmacı:Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK, İnoVita Proje Koordinatörü

 
12:30 - 12:50 

İnovatif Ürünlerde  Sanayi Değerlendirme Süreci
Konuşmacı: Ahmet Rıza BALIM, Boğaziçi Üniversitesi TTO Proje Geliştirme ve Sanayi İşbirlikleri Bölümü Yöneticisi

 
12:50 - 13:10

İnovatif Ürünlerde Teşvik, Yönlendirme, Yasal Düzenleme
Konuşmacı: Asım HOCAOĞLU,  Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Daire Başkanı

 
13:30 - 14:30 Öğle Yemeği  
  3. Oturum : İNOVASYONDA BELGELENDİRME VE KORUMA SÜRECİ
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Sadrettin PENÇE* , Doç. Dr. Semra KAYATAŞ ESER**

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı
**SBÜ Zeynep Kamil Hastanesi Başhekimi

Sözel Sunumlar
Sözel sunum programına ulaşmak için tıklayınız...

14:30 - 14:50

Patent Alma  ve Faydalı Model Geliştirme
Konuşmacı: Gülten AKGÜRE, İSTEK Patent

14:50 - 15:10

Sağlık Alanında Buluşların Türk Patent Kurumu’nda Patent Alma Süreçleri
Konuşmacı: Serkan ÖZKAN, Türk Patent ve Marka Kurumu Uzmanı

15:10 - 15:30

Belge Süreçlerinde Koruma ve Yasal Süreçler
Konuşmacı:  Göze Yetkin AYDOĞAN, Avukat

15:30 - 15:50

Ülkemizde İnovasyon Standartları
Konuşmacı: Müjgan ÇETİN, Sistem Yönetim Danışmanlığı

15:50 - 16:10

Yurtdışında İnovasyon Standartları
Konuşmacı:Olof HİLLBORG, Operational Manager for Innovation and Staff at DS Innovation within the Stockholm County Council/Danderyd Hospital

16:20 - 16:35 Kahve Molası  
  4. Oturum : İNOVATİF ÜRÜNLERİN HAYATA GEÇİRİLMESİ
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Anayit COŞKUN*, Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN**

* Bezmiâlem Sağlık Bilimleri FakültesiKadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
** Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Sözel Sunumlar
Sözel sunum programına ulaşmak için tıklayınız...
16:35 - 16:55

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Proje Destekleri
Konuşmacı: Dr. Burcu SAYIN UZUN, TÜBİTAK Bilimsel Programlar Başuzmanı 

16:55 - 17:15 Teknoloji Transfer Mekanizmaları ve Üniversite-Sanayi İşbirliği
Konuşmacı:
Yrd. Doç. Dr. İlker KÖSE, Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü
17:15 - 17:35

İnovatif Ürünlerde Prototip ve Endüstriyel Tasarım
Konuşmacı:
 Biyomühendis Göker Külüşlü

17:35 - 17:55

İnovatif Ürünlerin Hayata Geçmesinde İşbirliği Modeli
Konuşmacı: Hakan BOĞAZPINAR,  Venn Endüstriyel Tasarım

17:55 - 18:15

Pazar Ekonomilerinde Bilim ve Teknoloji Politikaları
Konuşmacı: Ahmet GERGERLİ, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı

SAAT   SALON 1 - 2 
  09:00 - 09:30  

Konferans:  Hemşirelikte İnovasyon
Konuşmacı: Prof. Dr. Nuran KÖMÜRCÜ, Aydın Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı  

Sözel Sunumlar
Sözel sunum programına ulaşmak için tıklayınız...
  5. Oturum: İNOVASYON EKOSİSTEMİ
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nuran KÖMÜRCÜ*, Prof. Dr. Sebahat GÖZÜM**

*Aydın Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
** Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı
09:30 - 09:50

İnovasyonda Fırsatlar
Konuşmacı: Msc. Ayşegül ALİOĞULLARI, SBÜ Zeynep Kamil Hastanesi ARGE Hemşiresi /İHDER

09:50 - 10:10

İnovasyonda Zorluklar
Konuşmacı: Msc. Çiğdem GÜLŞEN, SBÜ Zeynep Kamil Hastanesi Kalite Direktörü / İHDER

10:10 - 10:30

İnovasyon Kültürü Oluşturma
Konuşmacı: Seda ÖLMEZ ÇAKAR, TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı)

10:30 - 10:50

İnovita Sağlık Teknolojileri
Konuşmacı: Seda ŞENOL, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

11:00 - 11:15 Kahve Molası  
  6. Oturum: HEMŞİRELİKTE ÇOK YÖNLÜ İNOVASYON
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ahmet ÇABUK*,  Prof. Dr. Banu ONARAL**

* ESOGÜ Rektör Yardımcısı
** Biomedical Engineering and Electrical Engineering at  Drexel University
Sözel Sunumlar
Sözel sunum programına ulaşmak için tıklayınız...
11:15 - 11:35

İnovasyonda Kuşaklar Arası Değişim
Konuşmacı: Doç. Dr. Emre YANIKKEREM,Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

11:35 - 11:55

Eğitimde İnovatif Yaklaşımlar
Konuşmacı:
Yrd. Doç. Dr. Sezer KÖSE BİBER,  İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim

11:55 - 12:15

Liderliğin İnovasyondaki Yeri
Konuşmacı: Doç. Dr. Elif GÜRSOY, ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, HELİD Başkanı

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği  
13:30 - 14:00

Konferansİnovasyon ve Değişim
Konuşmacı: Ayşe TOPCU, Telos Angels Kurucusu

 
  7. Oturum : HEMŞİRELİKTE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİDE İNOVASYON
Oturum Başkanları:
 Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR*, Prof. Dr. Hediye ARSLAN ÖZKAN**

* Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı
** Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı
 
14:00 - 14:20 Sağlık Bilişiminin Önemi
Konuşmacı: Dr Muhterem ERCAN, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi                       
 
14:20 - 14:40

Giyilebilir Sağlık Teknolojileri
Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa TEZCAN , Medeniyet  Üniversitesi  Öğretim  Üyesi  

 
14:40 - 15:00

Simülasyon Uygulamaları
Konuşmacı: Prof. Dr. Sema KUĞUOĞLU, Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ABD Öğretim Üyesi  

 
15:00 - 15:20 Bilişim teknolojisinin kullanımı: Robotlar hemşirenin yerini alsın mı?
Konuşmacı: 
Yard. Doç. Dr. Nuran AYDIN, Medipol Üniversitesi  Ebelik ABD Öğretim Üyesi  
 
15:30 - 15:45 Kahve Molası  
  8. Oturum : ANNE VE BEBEK SAĞLIĞINDA İNOVASYON BAŞARI ÖYKÜLERİ
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Elif GÜRSOY*,Yard. Doç. Dr. Nuran AYDIN**

*ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, HELİD Başkanı
** Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ABD Öğretim  Üyesi
 
15:45 - 16:00 Örnek 1  
16:00 - 16:15 Örnek 2  
16:15 - 16:30 Örnek 3  
16:30 - 16:40 Tartışma  
16:40 - 17:00 Bildiri Ödül Töreni ve Kapanış