Kongre Kapsam ve İçeriği

2012 yılından itibaren hastanemiz hemşirelik  hizmet sunumlarında etkin ve istendik sonuçları yakalayabilmek, sürekli değişime ayak uydurmak ve inovasyon sürecini hizmetlerimize entegre  etmek amacıyla inovasyon yarışmamızı ve sempozyumumuzu yapmaktayız. Hastanemiz bünyesinde 2018 yılında 1. ULUSLARARASI İNOVATİF HEMŞİRELİK KONGREMİZİ gerçekleştiriyoruz.

“Hemşirelikte İnovasyon ” proje yarışması ile; tüm sağlık çalışanlarının gelişimine katkıda bulunmak ve hasta bakım kalitesini artırmaya yönelik yeni düşüncelerin uygulamaya kazandırmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Ayrıca yenilikçi çalışmaları  teşvik etmek, bu konuda istekli hemşire ve ebeleri motive etmek, sağlıkta inovasyon çalışmalarının farkındalığını oluşturmak amaçlanmaktadır. Proje yarışmasının konsepti hastaların kaliteli hizmet almaları için sağlık hizmeti sunumunda kullanılabilecek yeni tıbbi cihaz ya da medikal ürünlerin tasarlanması ya da mevcutta kullanılan ürünlerin geliştirilmesidir.

5 yıldır geleneksel bir bilimsel etkinlik haline gelen “Hemşirelikte İnovasyon Sempozyumu”  2018 yılında 1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi olarak yurtdışından ve yurt içinden alanında yetkin bilim insanlarının konuşmacı olarak katılacağı bilimsel bir şölene dönüşmüştür. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İnovatif Hemşirelik Derneği ve İstanbul Sağlık Endüstri Kümelenmesi (İSEK) ortak katılımıyla düzenlenen kongremize  hem Bakanlık düzeyinde hem de Türkiye genelinde bir çok hastane ve üniversiteden sağlık profesyonelleri (akademisyen, doktor, hemşire ve ebe) katılacaktır. Kongremizde geçmiş yıllarda yapılan yarışma kapsamında geliştirilen 250 inovatif ürünün içerisinde  belgelendirme süreci tamamlanan  erişkin, çocuk ve yenidoğanların tedavi bakım sürecini iyileştirmeye yönelik geliştirilen ürünlerde sergilenecektir.
Kongre bünyesinde ana konsept alınan inovatif ürün içerikleri aşağıda belirtilmiştir.

Bu süreçte bizlere destek veren tüm kurum ve kuruluşlar etkinlik sponsorları olarak gerekli yerlerde duyurulacaktır. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz.
Kongre Düzenleme Kurulu